syspa

Systemy Pomiarowe - Automatyka

Przenośna i Bezprzewodowa Sygnalizacja Świetlna Sterująca Jednokierunkowym (Wahadłowym) Ruchem Pojazdów SamochodowychKaseta i pulpit sterowania sygnalizatora

Podczas prowadzenia wielu rodzajów prac drogowych i budowlanych na drogach i ulicach dwukierunkowych często zachodzi konieczność ograniczenia ruchu dwukierunkowego i czasowego wprowadzenia ruchu jednokierunkowego. W takich przypadkach do regulacji ruchu pojazdów samochodowych może być stosowana przenośna i bezprzewodowa sygnalizacja świetlna.

Przenośna i bezprzewodowa sygnalizacja świetlna sterująca jednokierunkowym (wahadłowym) ruchem pojazdów samochodowych składa się z dwóch synchronicznie pracujących sygnalizatorów.

Sygnalizator zawiera:

  • Latarnię (zespół trzech reflektorów światła: czerwonego, żółtego i zielonego),
  • Kasetę z cyfrowym sterownikiem,
  • Blok zasilający.

W zależności od typu sygnalizatora możliwe jest zasilanie akumulatorowe lub sieciowe.

Cyfrowy nastawnik czasów świecenia świateł sygnalizacyjnych umożliwia bezpośrednie i natychmiastowe dostosowywanie parametrów sterowania (okresu i czasów świecenia świateł sterujących) do natężenia ruchu pojazdów i długości odcinka drogi lub ulicy na której wprowadzono ruch jednokierunkowy.

Zgodną pracę sygnalizatorów zapewniają stabilne i dokładne zegary kwarcowe. Wszystkie typy sygnalizacji mogą posiadać niezależne rezerwowe (bateryjne lub akumulatorowe) zasilanie obwodów zegara sterującego.

Rezerwowe zasilanie zegarów zapewnia (w każdych warunkach) zachowanie współbieżności okresów i zgodność pracy sygnalizatorów np. w czasie przemieszczania sygnalizatorów, zmiany miejsca zasilania sieciowego lub wymiany akumulatorów.

Załączenie głównego zasilania latami powoduje automatyczne odłączenia rezerwowego zasilania zegara i odwrotnie, zanik zasilania głównego lub jego odłączenie wywołuje automatyczne uruchomienie rezerwowego zasilania zegara. Taki sposób wykorzystywania zasilania rezerwowego umożliwia oszczędniejsze eksploatowanie pakietu baterii rezerwowej lub dłuższy czas rozładowania akumulatorów odpowiadających tym bateriom.

Sterowniki posiadają:

  • Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów,
  • Elektroniczne ograniczniki maksymalnej wartości prądu żarówek,
  • Bezpieczniki topikowe, które przerywają obwód głównego zasilania w przypadku wystąpienia zwarcia w żarówce.

Zmniejszenie wartości napięcia zasilającego sterowniki poniżej 12V jest sygnalizowane zapaleniem czerwonego światła w kontrolnym polu pulpitu sterownika i wskazuje na rozładowanie akumulatorów.

Dodatkowym elementem wyposażenia cyfrowych sterowników są miniaturowe zespoły źródeł światła, które pracują synchronicznie z latarniami. Kolejność świecenia i kolory miniaturowych źródeł światła odpowiadają kolorom i kolejności świecenia reflektorów w latarniach.

Wewnętrzne miniaturowe zespoły źródeł światła umożliwiają wzrokowe sprawdzenie prawidłowości sterowania światłami reflektorów latarnii i zgodności pracy sygnalizatorów przed załączeniem zasilania reflektorów. Ta cecha prezentowanej sygnalizacji świetlnej zapewnia poprawne uruchomienie i bezpieczne rozpoczęcie sterowania ruchem pojazdów samochodowych.