syspa

Systemy Pomiarowe - Automatyka

Przesuwnica Wagonów - Waga Kolejowa

Przesuwnica wagonów jako urządzenie techniczne jest elementem infrastruktury transportu kolejowego płaskiej stacji rozrządowej.

Podstawowym zadaniem przesuwnicy wykonanej przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń „FAMAK” S.A. jest “segregowanie” czyli rozrządzanie wagonów kolejowych dla pociągów o różnych stacjach przeznaczenia.

Projekt modernizacji i wykonanie systemu pomostów ważących przesuwnicy wagonów zainstalowanej na Nabrzeżu Chorzowskim Portu w Szczecinie wykonała Pracownia Projektowo-Konsultingowa Elektroniki i Systemów Pomiarowych A. Wyszkowski.

Przesuwnica wagonów ma dwa pomosty ważące, na których podczas wykonywania czynności rozrządzania stoją zestawy kołowe wagonu kolejowego.

Pomosty ważące są elementami systemu statycznej elektronicznej wagi kolejowej o nośności 135t wykonanej w III klasie dokładności z 50 kg podziałką legalizacyjną.