syspa

Systemy Pomiarowe - Automatyka

Stanowisko Promowe Nr 2 w Bazie Promów Morskich Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
Stanowisko promowe Nr 2


Kabina sterownicza


Sterownik programowany


Stanowisko Promowe Nr 2 w Bazie Promów Morskich Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście to dwa pomosty załadunkowe dla taboru kolejowego i samochodowego oraz galeria ruchu pasażerskiego.

Dwuczęściowy pomost główny z hydraulicznie podnoszonymi częściami służy do załadunku wagonów kolejowych lub taboru samochodowego.

Siłowniki hydraulicznego mechanizmu podnoszenia i opuszczania głównego pomostu załadunkowego zawieszone są na czterech pylonach nośnych.

Na burcie estakady pomostu samochodowego posadowiona jest nowa kabina sterownicza.

Modernizacja głównego pomostu załadunkowego Stanowiska Promowego Nr 2 Bazy Promów Morskich w Świnoujściu wykonana przez Pracownię Projektowo-Konsultingowa Elektroniki i Systemów Pomiarowych A. Wyszkowski obejmowała projekty i nadzory autorskie wykoniania prac w zakresie:

  • Zmian mechanicznej konstrukcji elementów posadowienia cylindrów hydraulicznych na pylonach mechanizmu podnoszenia pomostu,
  • Nowych podestów bezpiecznej obsługi hydraulicznych i elektrycznych układów sterowania oraz konserwacji elementów mechanizmu podnoszenia pomostu,
  • Nowych układów napędowych hydraulicznego systemu podnoszenia pomostu,
  • Nowych układów pomiarowych systemu określającego położenie pomostu,
  • Modernizacji układów energetycznego zasilania systemów sterowania i układów napędowych mechanizmu podnoszenia pomostu,
  • Modernizacji systemów ręcznego i automatycznego sterowania zmianami położenia pomostu,
  • Modernizacji systemu nadzoru pracy i bezpiecznej obsługi pomostu,
  • Modernizacji układu sygnalizacji świetlnej sterującej ruchem kolejowym lub samochodowym na pomoście,
  • Nowej, izolowanej od drgań podłoża i pomostu samochodowego, kabiny sterowniczej.
Pylony lądowe


Pylon odwodny


Pulpit pomocniczy

     

Pulpit główny


Pulpit komunikacyjny